toki

Sıkça Sorulan Sorular

Konut satış sonrası işlemleri Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Lütfen öncelikle İdaremiz ile imzalamış olduğunuz Gayrimenkul Satış Sözleşmesini inceleyiniz.

Sistemde yer alan bilgilerinizde değişiklik olması durumunda temerküz şubenize müracaat ederek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Artış endeksleri ile ilgili olarak; Uygulamalarımızda esas alınan oranlar, yorumlara sebebiyet vermemek amacıyla İdaremizce hesaplanmamakta olup, ilgili ve yetkili Kurumlar olan Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ve Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı)’ndan talep edilmekte, yazılı olarak temin edilen oranlar hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde kullanılmaktadır.

İdaremizin üretmiş olduğu ve kredilendirmek yoluyla karşılıklı imza altına alınan "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" karşılığında satışa sunduğu gayrimenkullerden İdaremizle borç ilişiği kalmayan ve kat mülkiyeti tesis edilmiş (Tapuları bankaya gönderilen) gayrimenkul ALICI'larının (peşin bedelle satın alan veya borcunu bitiren) tapu tescil işlemleri için bir an önce banka şubesine başvurmaları ve adlarına tapu tescil işlemlerinin yapılmasını mağduriyet olmaması açısından önemle bildiririz.

Faizsiz Konut Kredileri

02/03/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2'nci maddesinin uygulanmasına ilişkin hazırlanan ve 13 Şubat 2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde TOKİ tarafından faizsiz konut kredisi kullandırılmaktadır.

Krediden yararlanabilmek için, öncelikle T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile birlikte Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir.

Şehit kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

Kredi miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nca Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır.